Informace o ochraně osobních údajů

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a proto všechny osobní údaje shromažďůjeme a zpracováváme transparentním způsobem.

KDO JSME

Obchodní název společnosti: HELIRECORD s.r.o.
Jednatelé společnosti: Petr Novotný, Aleksandar Rodič
Identifikační číslo společnosti: 28389603
Sídlo společnosti: Praha 8 – Karlín ul.Pobřežní 249/46, PSČ 180 00
Naše internetová adresa: www.leteckefotografie.cz

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ

COOKIES
Ke měření, analýze návštěvnosti a zabezpečení našich webových stránek využíváme soubory “cookies”. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv osobních údajů nebo k identifikaci konkrétní osoby mají však význam pro ochranu soukromí. Správu a nastavení cookies podporují webové prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek.

Jaké data zpracováváme?

IP adresa
soubory cookies (v případě online služeb)
případně jiný online identifikátor
Možnosti nastavení správy cookies pro hlavní internetové prohlížeče:

Chrome
Edge
Firefox

Při každé návštěvě našeho webu si analytické softwarové nástroje ukládají anonymní cookies a pro tyto účely využíváme nástroje společnosti Google:

Nástroj Google Analytics od společnosti Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích našeho webu. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde;
Nástroj Google Tag Manager od společnosti Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích našeho webu. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.

Upozorňujeme, že společnost Google může tyto údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používáte jejich služby. Tyto cookies jsou přímo řízeny společností Google a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout a pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné je zablokovat zde.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE
Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který umožňuje zákazníkům odeslat zprávu panu Davidu Malúšovi, jednateli naší společnosti. V případě odeslání zprávy prostřednictvím tohoto formuláře, budeme zpracovávat Vaši emailovou adresu, Vaše jméno a případně Vaše příjmení zadané Vámi do formuláře. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora a odesílatele zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz. Odesílatel zprávy uděluje souhlas na zpracování osobních údajů po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodlouží.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jméno, případně příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo (zcela vyjímečně pokud ho uživatel dobrovolně napíše do zprávy)

S KÝM SDÍLÍME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Zpracování osobních údajů je prováděno společností HELIRECORD s.r.o., avšak osobní údaje pro naší společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webhostingu a emailových služeb, společnost Web4U s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Pravdova 837, PSČ 377 01, Česká republika, IČ:26058774;
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
Upozorňujeme, že tito zpracovatelé mohou získané údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používate jejich služby.

KDO DALŠÍ MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům má přístup správce webu a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména lidé poskytující naše služby, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než je nezbytná, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali, například pro rezervaci termínu hry. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu 6 měsíců od získání těchto údajů. Administrátoři webových stránek také mohou tyto informace zobrazit a upravovat.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to například zasláním dopisu nebo emailu na adresu helirecord@helirecord.cz. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím využijte kontaktního formuláře na našich webových stránkách, nebo nás můžete kontaktovat písemně na naší adrese: HELIRECORD, s.r.o., Praha 8 – Karlín ul.Pobřežní 249/46, PSČ 180 00, k rukám jednatele společnosti pana Aleksandara Rodiče. Chceme Vás upozornit, že z bezpečnostních důvodů můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.